NAM HOA DƯƠNG TỬ


Lòng Thảo AmDẫu cho 
lồng lộng tóc râu,
Vẫn còn đây sợi bạc màu nhớ nhung.
Tiếng chuông 
gỏ cửa vòm không,
Thời kinh sớm, 
ấm
 cả lòng thảo am!
(Thơ: Mai Quang)


Tải Nguyệt Minh Quy

  Trở lại chuyên mục của : Nam Hoa Dương Tử