SONG NGUYÊN


Bồ Đề Đat MaChân không đạp sóng lướt qua
Tóc râu lồng lộng Đạt Ma Bồ Đề
(Thơ: Mai Quang)


Ta Đành Lụy EmMùi trần dậy sóng tâm thanh
Thôi thì thôi nhé, ta đành lụy em
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên