SONG NGUYÊN


Chỉ Bây Giờ
Quên mai mốt chỉ bây giờ là thật
Hạnh phúc này quá nhỏ lại rất đỗi bao la
(Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên