SONG NGUYÊN


Con SóngHải âu chở biển
xa mù
Bạc con sóng
những âm hao vỗ bờ 
(Thơ Mai Quang)


Giọt NắngGiọt nắng vàng lung linh 
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên