SONG NGUYÊN

Đọc Minh Văn
Trên Chuông Chùa Thanh Lương 
Đọc Minh Văn
Trên Chuông Chùa Thanh Lương,
Làng Nhĩ Sự,
Cảm Tác
 
 
Đúc hồng chung cổ tự Thanh Lương,
Minh chứng công trình: Tổ Bửu Dương
Đại Việt văn thơm hồn thúy trúc
Cảnh Hưng vẻ đọng nét triều cương
Ba trăm năm đó bao hưng phế
Một sát na kia mấy tịch thường
Nhĩ Sự gió đưa hồi gọi thức
Người xưa ơi, bóng dáng hà phương?!
 
June 18. 2016
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên