SONG NGUYÊNHoa Cười

Niêm - hoa - vi - tiếu là khi
Mùa xuân chạm phải xuân thì vỡ ra
(Thơ: Mai Quang)
Đang Xuân


Khi em bục nụ hồng đào
Mùa xuân rón rén nơi nào trên cây

Gió phẩy
Lá lao xao
Giật mình xuân rụng nắng sớm
Trên cao.
(Thơ: Mai Quang)  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên