SONG NGUYÊN


Hoa
Nếu không liễu ngộ bờ bên ấy
Sao đóa hoa kia chúm chím cười
Một thoáng thời gian qua kẽ lá
Trổ một mầm xuân xanh thắm tươi
(Thơ: Mai Quang)


Mạn Hứng ở Sơn PhòngHoa cùng mưa tạnh
non yên ắng
Chim kêu một tiếng
đọng 
xuân tàn
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên