SONG NGUYÊN


Mênh MôngTrăng tà một tiếng quạ rơi
Sương giăng khắp nẻo đất trời mênh mông
(Phong Kiều Dạ Bạc - Thơ Trương Kế
Mai Quang phóng dịch)

Bay  Vàng
Lầu gác cổ nguy nga
Trầm bóng sông Sein
Cầu Mirabeau
gợn tóc bay vàng
(Thơ: Mai Quang)

Hạ LongNúi đảo trời mây lồng bóng biển
Buồm no gió trắng Hạ Long xanh
(Thơ Mai Quang)

Bát Ngát TrăngGốc rạ im lìm vết ngọt
Vàng thơm
bát ngát
Trăng gió
hiu hiu
(Thơ Mai Quang)

 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên