SONG NGUYÊNVẫn đất cũ
   Vẫn trời xưa
Hồng hoang đỏng đảnh
Ban sơ
      Nguyệt tà
(Thơ: Mai Quang)Dưới thềm khoanh giấc mộng
Chợt tỉnh nửa giường trăng
(Thơ dịch:Mai Quang *)
---------
* Độc hướng thiềm hạ miên
Giác lai bán sàng nguyệt
(BẠCH CƯ DỊ.-Tảo Thu Độc Dạ)

 

  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên