SONG NGUYÊN

Nhìn Xuống Chân MìnhKhối Tình Si

 


Ninh Hòa ngày ấy tôi đi
Hành trang là khối tình si mịt mờ
(Thơ"Lê Vĩnh Ph
ú)

  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên