Songuyên


1. Thiền Trà 
 
Mời em ở lại cùng ta
Vui Xuân khai bút thiền trà nửa đêm (Lê Phương Châu)

2. Bên Hiên Xuân
 
 
Bên hiên Xuân trời đất giao mùa (Mai Quang)
 
 

 3. Dạ Thưa Mùa Xuân
Ngày Đông khép nép dạ thưa
Cành Xuân tơ ngó đã vừa đơm hoa (Nguyễn Thị Khánh Minh)


4. Nao Nức Tình XuânNao nức tình xuân rượu cúc thơm (Nguyễn Khôi)


 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên