SONG NGUYÊN


Tìm Chút Hương XưaTìm chút hương xưa đổ nỗi buồn
 (Thơ: Quỳnh Hương)Độc HànhLang thang cuộc lữ một mình
Coi chơi thử cái tử sinh ngắn dài
(Thơ: Mai Quang)Ngày VềNgày đi lan hé nụ
Về lại lan đâm chồi
Chiều xiêu vệt nắng đổ
Bóng lão già lui cui
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên