SONGUYÊN

Xuân Mới

Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ,
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh.
(Huyền Không/Thích Mãn Giác)(4)Xuân Hiểu

Thụy khởi khải song phi,
Bất tri xuân dĩ quy
Nhất song bạch hồ điệp
Phách phách sấn hoa phi.
(Điều Ngự Giác Hoàng)

 Buổi Sớm Mùa Xuân

Ngô Tất Tố (dịch)
 
Ngủ dậy ngỏ song mây
Xuân về vẫn chửa hay,
Song song đôi bướm trắng,
Phất phới sấn hoa bay.(5)Xuân Cảnh 
 
Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, 
Hoạ đường thiềm ảnh mộ vân phi. 
Khách lai bất vấn nhân gian sự, 
Cộng ỷ lan can khán thuý vi.
(Điều Ngự Giác Hoàng)

Cảnh Xuân

Huệ Chi (dịch)

Chim nhẫn nha kêu, liễu trổ dày, 
Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. 
Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, 
Cùng tựa lan can nhìn núi mây.
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên