THANH VÂNRót đêm lại sợ đêm đầy
Rót sầu e giọt sầu vây áo người
(Thơ: Ngọc Vân)
Muốn hỏi câu thơ tình năm cũ
Còn nhớ thương chăng? Muộn tháng ngày
(Thơ: Ngọc Vân)


 
  Trở lại chuyên mục của : Thanh Vân