TÔN TRIỀU


Sắc Biếc Tầm XuânLẻ loi mình tôi đứng đợi
Tìm hoài sắc biếc nụ tầm xuân
(Thơ: Nguyễn An Bình)


Giọt Trăng Cuối MùaThôi thì buông sợi tơ vàng
Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa
(Thơ: Nguyễn An Bình)

  Trở lại chuyên mục của : Tôn Triều