TÔN TRIỀU


Ta Như Hạt Cát


Phố xanh tóc cũ còn mơ
Giật mình trong khói sương hờ hững rơi
Đêm in trăng khuyết nửa vời
Ta như hạt cát vùi nơi đi về

(Thơ: Ngọc Vân)


Phai MàuBây giờ cho đến ngàn sau
Trăng thu phong đã phai màu ước mơ
(Thơ: Ngọc Vân)

Tan Giấc Mơ Hoa


 
Tan rồi một giấc mơ hoa
Dẫu còn một chút của là nhớ quên
Tàn tro rơi xuống góc riêng
Đủ cho sỏi đá oằn lên phậm người
(Thơ : Ngô Đồng)

  Trở lại chuyên mục của : Tôn Triều