TÔN TRIỀU
Lá phẩy gió lao xao
giật mình
xuân rung
nắng sớm trên cao
(Thơ Mai Quang) Khói chiều ảo diệu em, ta
Lượm đôi má lúm phủ tà áo trăng
(Thơ: Hồng Băng)

 
  Trở lại chuyên mục của : Tôn Triều