TRẦN ANH

Bám Đầy 
Anh trao em chút tình gầy,
Gió làm bay bổng bám đầy hồn em.
(Thơ Phạm Tương Như)
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh