TRẦN ANH


Buồn Chưa?Tri âm xa lắc chân trời
ầu ơ...ru mộng nửa vời, buồn chưa?
(Thơ: Ngọc Vân)

Hẹn
Đã hẹn mà em đi đâu
Cho hoang vắng nhớ cho sầu mênh mông
(Thơ: Ngô Chí Trung)

Đắm Mộng Hoàng HoaChợt ngoảnh lại trên đầu
Cả  hai vầng nhật nguyệt
Cả Thu Đông biền biệt
Còn đắm mộng hoàng hoa
(Thơ: Nguyễn Phan)


 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh