TRẦN ANH


Đếm LáNgười theo con sóng biển trời
Còn ta ngồi đếm lá rơi lỡ mùa
(Thơ: Ngô Đồng)


***

Bộn Bề Nỗi Nhớ
Sợi nắng thu vò tơ miền nhớ
Cái nhớ mong manh, cái nhớ bộn bề

***

Tương TưBiểm thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh