TRẦN ANH


Lời Phù DuĐêm nay cất lời phù du
Đời như cánh mỏng thiên thu chưa về
( Thơ: Ngọc Vân)

Dấu Lặng TrònĐêm như dấu lặng tròn
Chấm xuống lời thơ đó
Tình như viên sỏi nhỏ
Lăn tròn vào cơn mơ
(Thơ: Ngô Đồng)

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh