TRẦN ANH


Mong Đợià...ơi...sương thu dệt tấm tơ lòng
Hoa mong đợi nở đầy đồng yêu thương

Xin Đem Nỗi NhớMai đây biển vắng nhau rồi
 Xin đem nỗi nhớ về nơi lá vàng
(Thơ: Hoa Văn)
  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh