TRẦN ANHMộng NgàHư và thực
chút hững hờ trong suy nghĩ
Đêm quỳnh hương
lạc giữa mộng ngà
(Thơ : Ca Dao)

Đêm Nhặt KhoanBâng khuâng khách lắng hồn trăng cũ
Tiếng trống cầm ccanh đêm nhặt khoan
(Thơ: Kha Tiệm Ly)
  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh