TRẦN ANH


Một Chốn Đi Về



Tôi đi mãi với mênh mông nỗi nhớ
Nhớ quê hương và một chốn đi về
(Thơ: Hoàng Yên Linh)

Chợ Đời



Ta chân viễn xứ tình chưa dứt
Đem tiếng lòng rao giữa chợ đời
(Thơ Ngọc Vân)

Dòng Dông Tuổi Dại



Chỉ còn đây con sông thời tuổi dại
Soi bóng tôi về tóc úa màu mây
(Thơ: Hoàng yên Linh)
  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh