TRẦN ANH


ThèmThèm một chút khói sương trời quê cũ
Dòng sông xưa chỉ còn lại ngậm ngùi
(Thơ: Nguyễn An Bình)


Lạc LoàiTìm trong mây màu mắt em huyền thoại
Một trời mơ theo sóng vỗ đêm ngày
Chiều xuống thấp cánh cò về đâu nhỉ
Bờ mi xanh sương lạnh lạc loài bay
(Thơ: Nguyễn An Bình)

  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh