TRẦN ANH

Phiến Sầu Trăm Năm
Lung linh lá cỏ nỗi niềm
Sao hoài vương vấn triền miên tháng ngày
(Thơ: Tâm Trần)

 Chải niềm riêng tóc rối
Buông xuống nỗi nhọc nhằn
Giấu mảng sầu bên gối
Hiên lòng tơ nhện giăng
(Thơ: Ca Dao)

  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh