TRẦN ANHMắt em ướt rịm tà thu mới
Hương cốm theo về thơm lá sen
(Thơ: Ngô Đồng)
Nụ cười hồn nhiên ngày xưa vuột mất
Ngã em về hạt nắng hanh hao
(Thơ: Đan Thụy)
Đưa tay nhặt cánh hoa mùa hạ
Vắt buồn đợi nắng xuống ngang vai
(Trần Anh)

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh