TRẦN ANH


Trong Ngần Nụ XuânTâm mai một đóa vàng ngân
Hồn nhiên nở giữa trong ngần nụ xuân
(Thơ: Mặc Phương Tử)Thơ như hạt cơm hạt muối
Xuân như nắng ấm hương hoa
(Thơ: Mặc Phương Tử)Sáng nay xuân muộn thềm nhà
Chùm mai đồng cảm ngỡ là tri âm
(Thơ: Hoài Huyền Thanh)

 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Anh