À Ơi Sầu Hãy Ngừng Rơi
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS


 
Thơ: Phiêu Lãng
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Mai Thiên Vân

   Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên