Anh Chẳng Thể Hiểu Đâu
(TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS)

Thơ: Vân Thy Trầm Hương
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Đăng Tuấn


   Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên