Bản Tình Ca Mùa Xuân
 
Thơ: Thuyền Thu
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Hoàng Hoa

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên