Bảo Núi

(Điệu Buồn An Tây)

Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên 
Ca sĩ: Mỹ Dung


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên