Chia Tay
(TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS)

  Thơ: Trần Việt Hải 
 
      Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Quang Minh


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên