Chiều Thu Trên Bến Vắng
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS

 
 
Thơ: Yên Sơn
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn

 


  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên