Chờ

Thơ: Nguyễn Quang Minh 

Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên 

Ca sĩ: Quang Minh 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên