Chợt Đến Chợt Đi
(TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS)

 
Thơ: Yên Sơn

Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên 

 Ca sĩ: Đăng Tuấn


   Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên