Chúa Giáng Sinh

Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn


 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên