Còn Mãi Mùa Đông
(TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS)
 
Thơ: Mưa Phố Núi
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên