Đêm Thơm Hương Quỳnh
 
Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên