Đưa Người
(Tình Khúc Hạt Ngọc)

Thơ Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Đăng Tuấn


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên