Đường Chiều Mưa Vẫn Bay
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS

Thơ: Miên Thụy
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Dương Thái Dũng

  
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên