Đường Nhân Gian Bụi Đỏ Phủ Mờ

Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên 

Ca sĩ: Đăng Tuấn 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên