EM VỀ NGANG SÔNG BUỒN
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS
 
Thơ: Châu Thái Lê
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Quang Minh
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên