Giáng Sinh Cảm Thán 04

Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Đăng Tuấn

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên