Góc Trời  Riêng Của Em
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS


Thơ: Trần Tường Vi
 Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Mỹ Dung

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên