GỬI NGƯỜI TRONG MƠ 03
(TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS)

Thơ: Thăng Trầm 
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Đăng Tuấn


 

  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên