Hoa Nắng Ngày xưa Đâu
( Tình Ca Hàn sĩ Nguyên)

Thơ Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn

  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên