Hỏi Người Tát Nước Bên Đàng
(Tình Ca)

Thơ Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Đăng Tuấn


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên