Khúc Mơ Yêu
(TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS)


                Thơ: Nguyễn Thành Nhân
         
 Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
   Ca sĩ: Đăng Tuấn 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên