Lạy Chúa! Chúa Bỏ Con Ư?

Thơ Nhạc:Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên